Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén

Energetikai felújítás

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NAGYVARSÁNY KÖZSÉGÉN
(TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00037)

Nagyvarsány Református Egyházközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén elnevezésű pályázati konstrukcióban 160,55 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Nagyvarsányi Református Egyházközség célja az volt, hogy egy új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozzon melynek keretén belül egy új épület építését valósította meg. Ezzel növelve a szülők munkavállalási esélyeit, hozzájárulva a munkahelyteremtéshez, illetve a település gazdasági növekedéséhez. Az intézmény 14 kisgyermek befogadására alkalmas.

A mini bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Mini bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti

Projektünk szorosan kapcsolódik a felhívás célrendszeréhez. A projekt során célunk a helyi igényekhez és a felhíváshoz illeszkedve a mini bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése. További célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A mini bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához. A konstrukció keretében elérendő célok megvalósulása hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek támogatásához. 

A projekt a Nagyvarsányi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg. A címe: 4812 Nagyvarsány Kossuth Lajos utca 31/A. sz. (HRSZ: 56) Az előírt törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően került kialakításra a mini bölcsődei ellátásra alkalmas épületet

A település a projekt megvalósulását követően biztosítani tudja a lakosok részére a 0-3 éves korig terjedő korosztályú gyermekek napközben ellátását. Ennek következtében a településen élő gyermeket vállalók nem kerülnek megkülönböztetésre a munkavállalók piacán, illetve nem érvényesül megkülönböztetés. Ugyanis az anyukák gyermekük napközbeni felügyeletét megoldva munkát tudnak vállalni, így a munkaerő piaci kilátásaik is javulnak, elhelyezkedési esélyeik nőnek.

🌞 RENDHAGYÓ CSALÁDI NAP

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek”

 

🙏 A 133. zsoltár szavaival kezdhettük meg munkálkodásunkat iskolánk és óvodánk környékén. Bízva Istenünk áldásában egy szívvel és egy lélekkel egyetértésben dolgoztunk. A munkák végeztével saját szemünkkel láthattuk, hogy valóban oda küld az Úr áldást, ahol egyetértésben élnek.

Az együtt munkálkodást egy közös ebéddel zártuk.

 

Ezuton is köszönjük a résztvevő munkatársaknak, szülőknek és nem utolsó sorban a gyermekeknek, hogy munkájukkal segítették a óvoda és iskola környezetének szépítését.

Megtalált üzenetek

„Nemcsak akkor kell törődni valakivel,…

„Nemcsak akkor kell törődni valakivel, ha beteg, vagy nagy bajban van… hanem akkor is, ha a másik történetesen egészséges – akkor is oda kell rá figyelni, folyamatosan.”

Jókai Anna

Közel van az Úr

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.”

/Zsoltárok könyve 34. fejezet 19-20 versei/

Jöjjetek énhozzám mindnyájan

Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,akik megfáradtatok és megterheltettetek,és én megnyugosztlak titeket.Vegyétek föl magatokra az én igámat,és tanuljátok meg tőlem, hogy énszelíd és alázatos szívű vagyok:és nyugalmat találtok a tilelkeiteknek.” (Máté 11,28-29)

A csend gyümölcse az ima.

A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat.”

/Teréz anya/

Intézményeink

Nagyvarsányi Református
Református Idősek Otthona

 

Nagyvarsányi Református
Általános Iskola és Óvoda

 

Nagyvarsányi Református
Mini Bölcsőde