Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén

Energetikai felújítás

? ADÓJA 1+1%-VAL TÁMOGASSA ÖN IS EGYHÁZUNKAT ÉS ALAPÍTVÁNYUNKAT!
? Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066
? Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány Szervezet adószáma:
18815407-1-15
ℹ️ A Nagyvarsányi Református Egyházközség, mint minden református gyülekezet a testvérek áldozat hozatalából, adományaiból tartja fenn közösségünk életét. Ezek az adományok segítenek hozzá minket ahhoz, hogy kifizethessük közüzemi számláinkat, megvalósítsuk a különböző közösségi alkalmainkat, és fejlesszük infrastruktúránkat.
Amennyiben fontosnak tartja munkánkat és anyagilag szeretné azt támogatni, az alábbi kategóriákban teheti meg:
✅ Egyházfenntartói járulék – a 18. életévüket betöltött, és jövedelemmel rendelkező testvéreink önkéntes hozzájárulása ez, népszerűbb nevén egyházpénz, összegére nézve a jövedelmünk 1% az irányadó, ugyanakkor nincs minimum meghatározott összeg.
✅ Perselybe elhelyezett adomány- az alkalmak során ki van helyezve a persely, amelybe bárki lelkiismerete szerint elhelyezheti adományát
✅ Céladomány – Időközönként meghirdetünk adakozási célokat, amelyeket a gyülekezet elé tárunk. E mellett az adományozók is meghatározhatják, hogy milyen célra szeretnék adni adományukat, pl. gyerekek közötti munka segítésére, idősek gondozására, egy adott alkalom, tevékenység támogatása, stb.
✅ Isten dicsőségére adott adomány- a helyi szokás szerint a kazuális szolgálatok (esküvő, keresztelő, temetés, családi vagy személyes évforduló) ingyenesek az egyházközségünkhöz tartozók számára. Ugyanakkor a családok hálát adva Istennek, az Ő dicsőségére adományozhatnak ezen alkalmak apropóján.
? Látogasson el hozzánk, vegyen részt alkalmainkon! Szeretettel várjuk! Nincs belépő díj, kötelező befizetés. Ez nem kerül semmibe! Ugyanakkor, ha lélekben arra szánja el magát, hogy adakozzon az alkalmak során, vagy attól függetlenül is, készpénzes adományát perselyünkbe helyezheti, vagy pénztárosunknál is befizetheti, nyugta ellenében, meghatározva a kategóriáját.
▪️ Adományát gyülekezetünk bankszámlájára is utalhatja, meghatározva a kategóriáját:
Nagyvarsányi Református Egyházközség nevére az MBH Bank Nyrt.-nél, számlaszámunk: 67900110-11014416
▪️ Adója 1+1%-ának felajánlásával is támogathat minket:
Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066
? A településünkön működik alapítvány is, amelynek célkitűzése a gyermekeink nevelésének támogatása. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, különösen is az adó 1% felajánlásakor.
Bővebben itt olvashat alapítványunkról:
Szervezet hivatalos neve:
A Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
Szervezet adószáma:
18815407-1-15
A szervezet címe:
4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.
Bankszámla száma: 67900110-11014492-00000000
MBH Bank Nyrt.
Köszönjük!
Presbíteri beiktatás

Presbíteri beiktatás

A Nagyvarsányi Református Egyházközségben ünnepélyes keretek között 2023.12.17. beiktatásra kerültek a gyülekezet elöljárói. 18 presbiter testvérünk tehetett fogadalmat. Isten szava vezetett bennünket: „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs...

bővebben

RENDHAGYÓ CSALÁDI NAP

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek”  A 133. zsoltár szavaival kezdhettük meg munkálkodásunkat iskolánk és óvodánk környékén. Bízva Istenünk áldásában egy szívvel és egy lélekkel egyetértésben dolgoztunk. A munkák végeztével...

bővebben

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NAGYVARSÁNY KÖZSÉGÉN
(TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00037)

Nagyvarsány Református Egyházközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén elnevezésű pályázati konstrukcióban 160,55 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Nagyvarsányi Református Egyházközség célja az volt, hogy egy új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozzon melynek keretén belül egy új épület építését valósította meg. Ezzel növelve a szülők munkavállalási esélyeit, hozzájárulva a munkahelyteremtéshez, illetve a település gazdasági növekedéséhez. Az intézmény 14 kisgyermek befogadására alkalmas.

A mini bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Mini bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti

Projektünk szorosan kapcsolódik a felhívás célrendszeréhez. A projekt során célunk a helyi igényekhez és a felhíváshoz illeszkedve a mini bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése. További célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A mini bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához. A konstrukció keretében elérendő célok megvalósulása hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek támogatásához. 

A projekt a Nagyvarsányi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg. A címe: 4812 Nagyvarsány Kossuth Lajos utca 31/A. sz. (HRSZ: 56) Az előírt törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően került kialakításra a mini bölcsődei ellátásra alkalmas épületet

A település a projekt megvalósulását követően biztosítani tudja a lakosok részére a 0-3 éves korig terjedő korosztályú gyermekek napközben ellátását. Ennek következtében a településen élő gyermeket vállalók nem kerülnek megkülönböztetésre a munkavállalók piacán, illetve nem érvényesül megkülönböztetés. Ugyanis az anyukák gyermekük napközbeni felügyeletét megoldva munkát tudnak vállalni, így a munkaerő piaci kilátásaik is javulnak, elhelyezkedési esélyeik nőnek.

Megtalált üzenetek

„Nemcsak akkor kell törődni valakivel,…

„Nemcsak akkor kell törődni valakivel, ha beteg, vagy nagy bajban van… hanem akkor is, ha a másik történetesen egészséges – akkor is oda kell rá figyelni, folyamatosan.”

Jókai Anna

Közel van az Úr

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.”

/Zsoltárok könyve 34. fejezet 19-20 versei/

Jöjjetek énhozzám mindnyájan

Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,akik megfáradtatok és megterheltettetek,és én megnyugosztlak titeket.Vegyétek föl magatokra az én igámat,és tanuljátok meg tőlem, hogy énszelíd és alázatos szívű vagyok:és nyugalmat találtok a tilelkeiteknek.” (Máté 11,28-29)

A csend gyümölcse az ima.

A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat.”

/Teréz anya/

Intézményeink

Nagyvarsányi Református
Református Idősek Otthona

 

Nagyvarsányi Református
Általános Iskola és Óvoda

 

Nagyvarsányi Református
Mini Bölcsőde