A Nagyvarsányi Református Egyházközségben ünnepélyes keretek között 2023.12.17. beiktatásra kerültek a gyülekezet elöljárói.

18 presbiter testvérünk tehetett fogadalmat.

Isten szava vezetett bennünket: „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.”

Szeretnénk valóban Urunk akarata szerint példaképpé válni az Ő nyájában. Istenünk áldása legyen a gyülekezeten és elöljárói szent fogadalmán.

Ugyan ezen alkalmon két testvérünk vehetett át emléklapot az elmúlt 6 esztendőben betöltött presbiteri szolgálataiért.