Presbitérium

Lelkipásztor
Taracközi Gerzson 

Taracköziné Nemes Mónika
intézményvezető lelkipásztor

Gondnok
Szűcs Gyula

Presbiterek
Balogh Tibor
Faragó András
Horváth József
Macsi Ferenc
Pap János
Petkó György
Sebestyén Zoltán
Szanyi Ferenc
Szikora Tamás
Szűcs Attila
Szücs Gábor
Tóth Endre
Dr. Tóth István
Ifj. Virág János jegyző
Szűcs Csaba