„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”

Efézus 2:8

Tanévzáró ünnepségünket 2021. június 21-én 17 órától tartottuk. A templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően az iskola udvarán folytatódott a tanévzáró rendezvény. Czapné Szikora Tímea igazgatóhelyettes köszöntötte a tanévzáró ünnepségen megjelent diákokat, szülőket és vendégeket. Ezt követően Szilágyiné Topolánszky Tünde igazgatónő emlékezett meg az elmúlt tanév eseményeiről, köszöntötte a diákokat, s köszönte meg pedagógusaink áldozatos munkáját.

Csuka Csenge szavalatát követően oklevelet és könyvjutalmat vettek át az Igazgató dicséretben részesültek, majd a kiemelkedő, kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók. A bizonyítványok kiosztása előtt Taracközi Mónika versmondásával zárult az ünnepség.