„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert Ő a mi kősziklánk mindörökre” Ézsaiás 26:4

Tanévnyitó ünnepségünket 2021. szeptember 1-én 8 órától tartottuk.

 

A templomban Nt. Taracközi Gerzson és Nt. Taracköziné Nemes Mónika lelkipásztor tartott ünnepi istentiszteletet.

 

Szilágyiné Topolánszky Tünde igazgatónő köszöntötte a tanévnyitó ünnepségen megjelent diákokat, pedagógusokat, szülőket és vendégeket. Széplaki Bianka szavalatát követően Taracközi Mónika furulya játéka következett, majd az iskola elsősei Kiss Lilla Anna, Szalacsi Abigél, Herczeg Dorka és Czidor Hanna szavaltak. Az ünnepség végén Baráth Szabolcs Attila ötödik osztályos tanuló orgona előadását hallhattuk, ezt követően Bori Kitti szavalatával zárult az iskolások ünnepi műsora.