Presbiteri gyűlést tartottak a Nagyvarsányi Református Egyházközségben. A gyülekezet
elöljárói elfogadták az egyházközség 2020. esztendejéről szóló gazdasági és missziói beszámolót,
valamint a 2021. esztendő költségvetését és missziói munkatervét, valamint jóváhagyták az
egyházközség választói névjegyzékét. Ez a névjegyzék hozzáférhető a lelkészi hivatalban és a
gyülekezeti teremben, hogy az egyháztagok megismerve azt, kezdeményezhessenek javítást,
amennyiben ez indokolt.


A Missziói Munkaterv szerint a 2021. esztendőt a közösség megújulásának folyamatának
szeretnénk szentelni. Ez a járvánnyal terhelt időszak igen megviselte, megviseli a közösséget, ezért
tartjuk fontosnak, hogy mihelyt a helyzet engedi, teljes bedobással, mindent megmozgatva, a
közösség megújulása felé forduljunk. Ez azt jelenti, hogy reményeink és szándékunk szerint az
alkalmak, programok, tevékenységek a közösségnek az Isten által munkált megújulását fogják
segíteni. Valljuk, hogy ezt a csodát csak Istenünk képes megcselekedni, és ezzel együtt hisszük, hogy a
bennünk munkálkodó Lelkének ereje szerint meg is akarja cselekedni. A későbbiekben a missziói
munkatervet teljes terjedelmében elérhetővé tesszük az egyháztagjaink és az érdeklődők számára,
hogy együtt válhassunk részesévé Isten munkájának.


Döntött a presbitérium arról is, hogy 2021. február 22-27. között a böjti időszak kezdetén bűnbánati
hetet hirdet, és így február 28án, Böjt 2. vasárnapján Úrvacsorai közösségbe hívjuk azokat, akik
tudnak jönni. A vírushelyzetre tekintettel ugyanakkor, aki veszélyeztetett, vagy maga beteg, kérjük
lelkiismeret-furdalás nélkül maradjon távol, azzal a reménységgel, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor
később részesülhetünk ebben a közösségben is. Addig, adott esetben élhetünk a házi betegúrvacsora
lehetőségével családjainkban.