2021. május 16-án sikeres konfirmációi vizsgát követően tizenhárom fiatal az istentiszteletünkön a gyülekezet előtt is fogadalmat tett. Sikeresen számot adva az elsajátított ismereteikről. Május 23-án tartott istentiszteletünkön pedig élhettek életük első úrvacsorai közösségével.