2020. november 7.

Testvéreink, holnaptól az előírt rend szerint tartjuk alkalmainkat – a tavaszi járványhelyzet alatt megszokott módon. Az Úr legyen őrizőnk!

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának november 7-i ajánlása

Kommunikációs Szolgálat 2020. november 7.

A koronavírus-járvány második hulláma országos kiterjedésű lett. A súlyos veszélyhelyzetben a Kormány számos kötelező intézkedést vezetett be egészségünk megóvása érdekében. Korábbi közleményeinket megerősítve, kérjük mindezek maradéktalan betartását és betartatását. Ezekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa a mai napon további ajánlást teszi közzé:

Kérjük, hogy azokban a templomokban és gyülekezeti termekben, ahol nem biztosítható a rendelkezésekben előírt távolságtartás, vasárnap akár több istentiszteletet is tartsanak, hogy ne legyen zsúfoltság. Az istentiszteletek között legalább félórás szellőztetési szünetet kell tartani, és kérjük, hogy lehetőség szerint fertőtlenítsék a padokat. A templomban is kötelező a maszkviselés és továbbra is kérjük, hogy az istentisztelet után ne fogjanak kezet.

Kérjük, hogy ahol a lelkipásztor megbetegedett vagy karanténba került, ne tartsanak személyesen istentiszteletet, hanem lehetőség szerint az online térben tartsák meg az alkalmakat. Kérjük, hogyha a településen a magas számú megbetegedés miatt közvetlen fertőzésveszély áll fenn, szintén mellőzzék a személyes közösséget és tartsanak online istentiszteletet! Zsinatunk Elnökségi Tanácsa erre már a koronavírus első hulláma alatt, 2020 márciusában is tett ajánlást, hogy a pandémia miatt kényszerűségből otthonmaradók a saját gyülekezetük internetes közösségében lehessenek részesei az istentiszteletnek. Kérjük, ha áttérnek az online istentiszteletre, ennek tényéről tájékoztassák a lehető legtöbb felületen (telefon, honlap, Facebook-oldal, hirdetőtábla) a gyülekezetet, illetve írásban az illetékes egyházmegye esperesét.

Online közvetítés esetén kérjük, tegyék közzé a közvetítés linkjét is, illetve juttassák el egyházunk kommunikációs szolgálatához (e-mail cím: kommunikacio@reformatus.hu), hogy azt központi honlapunkon is megoszthassuk.

Hordozzuk imádságban a betegeket gyógyulásukért, az ápolókat, mentősöket, orvosokat, a teszteket ellenőrző laboratóriumok munkatársait erejük megújulásáért, a döntéshozókat bölcs és felelős intézkedésekért, a nehéz helyzetbe került családokat türelemért, a gyászolókat vigasztalásért. Imádkozzunk, hogy a kegyelem Istene távoztassa el tőlünk e rosszat, és hozza el számunkra a szabadulást.