ÜNNEPI ISTENTISZTELET NAGYVARSÁNY

ÜNNEPI ISTENTISZTELET NAGYVARSÁNY

Augusztus 20. 10:30
Szabadságtanya 9:00

ÚJ KENYÉRÉRT VALÓ HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
2021. Augusztus 22. Vasárnap 10:30
Szabadságtanya 9:00

🙏 Bűnbánati hét 2021.08.16. – 08.22.

Tanévzáró ünnepség

Tanévzáró ünnepség

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”

Efézus 2:8

Tanévzáró ünnepségünket 2021. június 21-én 17 órától tartottuk. A templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően az iskola udvarán folytatódott a tanévzáró rendezvény. Czapné Szikora Tímea igazgatóhelyettes köszöntötte a tanévzáró ünnepségen megjelent diákokat, szülőket és vendégeket. Ezt követően Szilágyiné Topolánszky Tünde igazgatónő emlékezett meg az elmúlt tanév eseményeiről, köszöntötte a diákokat, s köszönte meg pedagógusaink áldozatos munkáját.

Csuka Csenge szavalatát követően oklevelet és könyvjutalmat vettek át az Igazgató dicséretben részesültek, majd a kiemelkedő, kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók. A bizonyítványok kiosztása előtt Taracközi Mónika versmondásával zárult az ünnepség.

Konfirmáció

Konfirmáció

2021. május 16-án sikeres konfirmációi vizsgát követően tizenhárom fiatal az istentiszteletünkön a gyülekezet előtt is fogadalmat tett. Sikeresen számot adva az elsajátított ismereteikről. Május 23-án tartott istentiszteletünkön pedig élhettek életük első úrvacsorai közösségével.