Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén

 (TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00037)

2021.10.

Nagyvarsány Református Egyházközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén elnevezésű pályázati konstrukcióban 149,99 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Nagyvarsányi Református Egyházközség célja egy új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozása, melynek keretén belül egy új épület építését kívánja megvalósítani. Ezzel növeli a szülők munkavállalási esélyeit, hozzájárul a munkahelyteremtéshez, illetve a település gazdasági növekedéséhez. Az intézmény 14 kisgyermek befogadására lesz alkalmas.

A mini bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Mini bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti

Projektünk szorosan kapcsolódik a felhívás célrendszeréhez. A projekt során célunk a helyi igényekhez és a felhíváshoz illeszkedve a mini bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése. További célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A mini bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához. A konstrukció keretében elérendő célok megvalósulása hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek támogatásához.

Az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni a projekt keretein belül:

Önállóan támogatható tevékenység:

  • az új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozása. Nagyvarsányon még nincsen mini bölcsődei ellátás, amely indokolt a gyermekek számát tekintve. Ehhez egy új épületet kívánunk építeni. Ahhoz, hogy a projekt megvalósulhasson, a jogszabályban előírtnak megfelelő épületet kell létrehoznunk, amely mini bölcsődei ellátásra alkalmas.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

  • Akadálymentesítés
  • Infokommunikációs akadálymentesítés
  • Energiahatékonysági szempontok érvényesítése
  • Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • eszközbeszerzés, amely szükségszerű, hogy a mini bölcsődei ellátás törvényszerű működéséhez. Mindenféleképpen egy felszerelt mini bölcsődét szeretnénk kialakítani, melyben a gyerekek nem éreznek semmiben sem hiányt, ehhez szeretnénk minél színesebb eszközöket beszerezni, amely a gyerekek fejlődését szolgálja és képességét fejleszti.
  • Udvar játszóudvar felújítása, kialakítása
  • Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása

A projekt a Nagyvarsányi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg. A címe: 4812 Nagyvarsány Kossuth Lajos utca 31/A. sz. (HRSZ: 56) Az előírt törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően fogunk kialakítani mini bölcsődei ellátásra alkalmas épületet

A település a projekt megvalósulását követően biztosítani tudja a lakosok részére a 0-3 éves korig terjedő korosztályú gyermekek napközben ellátását. Ennek következtében a településen élő gyermeket vállalók nem kerülnek megkülönböztetésre a munkavállalók piacán, illetve nem érvényesül megkülönböztetés. Ugyanis az anyukák gyermekük napközbeni felügyeletét megoldva munkát tudnak vállalni, így a munkaerő piaci kilátásaik is javulnak, elhelyezkedési esélyeik nőnek.

További információ kérhető:

Taracközi Gerzson, Szűcs Gyula

Elérhetőség:     Tel. 06/30-639-7142

Hitmélyítő délután

Hitmélyítő délután

🍂2021. október 17- én vasárnap délután 16 órától Hitmélyítő délután a Nagyvarsányi Református Templomban.

Igét hirdet: Nagy György, Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztora

Bizonyságtétellel szolgál: Sztanó Péter az Evangéliumot Minden Otthonba alapítvány vezetője

Az alkalmat beszélgetéssel, szeretetvendégséggel zárjuk a Gyülekezeti házban.Mindenkit szeretettel várunk!

Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsa

Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsa

Ma délelőtt Nagyvarsányban tartotta ülését a Kárpát-medencei Református Rádiómisszió Tanácsa.

Az Erdély, Felvidék, Kárpátalja és az anyaország református rádióit tömörítő közösség az új fejlesztési területek kidolgozása céljából tanácskozott. A megbeszélésen részt vett Tilki Attila, országgyűlési képviselő. Taracközi Gerzson a nagyvarsányi gyülekezet lelkipásztora, a KRR koordinátora szerint a mai világban megváltozott és felgyorsult média fogyasztási szokások, új kihívásokat állítanak az egyházi médiumok elé, amelyre reagálni kell.Ezért fontos a folyamatos innováció a református rádiók működésében is.

Tanévnyitó

Tanévnyitó

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert Ő a mi kősziklánk mindörökre” Ézsaiás 26:4

Tanévnyitó ünnepségünket 2021. szeptember 1-én 8 órától tartottuk.

 

A templomban Nt. Taracközi Gerzson és Nt. Taracköziné Nemes Mónika lelkipásztor tartott ünnepi istentiszteletet.

 

Szilágyiné Topolánszky Tünde igazgatónő köszöntötte a tanévnyitó ünnepségen megjelent diákokat, pedagógusokat, szülőket és vendégeket. Széplaki Bianka szavalatát követően Taracközi Mónika furulya játéka következett, majd az iskola elsősei Kiss Lilla Anna, Szalacsi Abigél, Herczeg Dorka és Czidor Hanna szavaltak. Az ünnepség végén Baráth Szabolcs Attila ötödik osztályos tanuló orgona előadását hallhattuk, ezt követően Bori Kitti szavalatával zárult az iskolások ünnepi műsora.

 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELET NAGYVARSÁNY

ÜNNEPI ISTENTISZTELET NAGYVARSÁNY

Augusztus 20. 10:30
Szabadságtanya 9:00

ÚJ KENYÉRÉRT VALÓ HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
2021. Augusztus 22. Vasárnap 10:30
Szabadságtanya 9:00

🙏 Bűnbánati hét 2021.08.16. – 08.22.