(TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00037)

2021.10.

Nagyvarsány Református Egyházközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyvarsány Községén elnevezésű pályázati konstrukcióban 149,99 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Nagyvarsányi Református Egyházközség célja egy új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozása, melynek keretén belül egy új épület építését kívánja megvalósítani. Ezzel növeli a szülők munkavállalási esélyeit, hozzájárul a munkahelyteremtéshez, illetve a település gazdasági növekedéséhez. Az intézmény 14 kisgyermek befogadására lesz alkalmas.

A mini bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Mini bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti

Projektünk szorosan kapcsolódik a felhívás célrendszeréhez. A projekt során célunk a helyi igényekhez és a felhíváshoz illeszkedve a mini bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése. További célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A mini bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához. A konstrukció keretében elérendő célok megvalósulása hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek támogatásához.

Az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni a projekt keretein belül:

Önállóan támogatható tevékenység:

  • az új mini bölcsődei intézmény, szolgáltatás létrehozása. Nagyvarsányon még nincsen mini bölcsődei ellátás, amely indokolt a gyermekek számát tekintve. Ehhez egy új épületet kívánunk építeni. Ahhoz, hogy a projekt megvalósulhasson, a jogszabályban előírtnak megfelelő épületet kell létrehoznunk, amely mini bölcsődei ellátásra alkalmas.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

  • Akadálymentesítés
  • Infokommunikációs akadálymentesítés
  • Energiahatékonysági szempontok érvényesítése
  • Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • eszközbeszerzés, amely szükségszerű, hogy a mini bölcsődei ellátás törvényszerű működéséhez. Mindenféleképpen egy felszerelt mini bölcsődét szeretnénk kialakítani, melyben a gyerekek nem éreznek semmiben sem hiányt, ehhez szeretnénk minél színesebb eszközöket beszerezni, amely a gyerekek fejlődését szolgálja és képességét fejleszti.
  • Udvar játszóudvar felújítása, kialakítása
  • Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása

A projekt a Nagyvarsányi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg. A címe: 4812 Nagyvarsány Kossuth Lajos utca 31/A. sz. (HRSZ: 56) Az előírt törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően fogunk kialakítani mini bölcsődei ellátásra alkalmas épületet

A település a projekt megvalósulását követően biztosítani tudja a lakosok részére a 0-3 éves korig terjedő korosztályú gyermekek napközben ellátását. Ennek következtében a településen élő gyermeket vállalók nem kerülnek megkülönböztetésre a munkavállalók piacán, illetve nem érvényesül megkülönböztetés. Ugyanis az anyukák gyermekük napközbeni felügyeletét megoldva munkát tudnak vállalni, így a munkaerő piaci kilátásaik is javulnak, elhelyezkedési esélyeik nőnek.

További információ kérhető:

Taracközi Gerzson, Szűcs Gyula

Elérhetőség:     Tel. 06/30-639-7142