Presbíteri beiktatás

Presbíteri beiktatás

A Nagyvarsányi Református Egyházközségben ünnepélyes keretek között 2023.12.17. beiktatásra kerültek a gyülekezet elöljárói.

18 presbiter testvérünk tehetett fogadalmat.

Isten szava vezetett bennünket: „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.”

Szeretnénk valóban Urunk akarata szerint példaképpé válni az Ő nyájában. Istenünk áldása legyen a gyülekezeten és elöljárói szent fogadalmán.

Ugyan ezen alkalmon két testvérünk vehetett át emléklapot az elmúlt 6 esztendőben betöltött presbiteri szolgálataiért.

RENDHAGYÓ CSALÁDI NAP

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek”

? A 133. zsoltár szavaival kezdhettük meg munkálkodásunkat iskolánk és óvodánk környékén. Bízva Istenünk áldásában egy szívvel és egy lélekkel egyetértésben dolgoztunk. A munkák végeztével saját szemünkkel láthattuk, hogy valóban oda küld az Úr áldást, ahol egyetértésben élnek.

Az együtt munkálkodást egy közös ebéddel zártuk.

Ezuton is köszönjük a résztvevő munkatársaknak, szülőknek és nem utolsó sorban a gyermekeknek, hogy munkájukkal segítették a óvoda és iskola környezetének szépítését.