GYÜLEKEZETÜNK ÁLLANDÓ ALKALMAI

Hétfő: 08.00 - Hétkezdő Istentisztelet, alsó tagozat
09.00 - Hétkezdő Istentisztelet, felső tagozat
18.00 - Bibliaóra a Kistemplomban
(Szabadságtanya, Akácos u. 55.)

Szerda: 18.00 - Bibliaóra a Gyülekezeti Házban

Szombat: 18.00 - Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban

Vasárnap: 08.30 - Gyermekistentisztelet a Kistemplomban
8.30 - Istentisztelet az Idősek Otthonában (Kossuth u. 34-38)
9.10 - Istentisztelet a Kistemplomban
10.30 - Istentisztelet a Nagytemplomban
10.30 - Gyermekistentisztelet a Gyülekezeti Házban
14.30 - Istentisztelet a Nagytemplomban

A hét minden napján reggel 08.30 - Reggeli áhítat az Idősek Otthonában.

Elérhetőségek:
Taracközi Gerzson, lelkipásztor : +36/30 /639 71 42
Taracköziné Nemes Mónika, beosztott lelkipásztor, intézményvezető:
+36/30/555 35 46
Szűcs Gyula, gondnok (Nagyvarsány, Árpád u. 11.): +36/30/378 21 74
Szűcs Gábor, egyházfi (harangozási ügyekben), (Nagyvarsány, Kossuth
u. 65.): +36/30/638 97 61

„Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!”
/ János evangéliuma 3,16 /
© 2020 Nagyvarsányi Református Egyházközség